Gå till sidans innehåll

Rehabilitering och återhämtning

Rehabiliteringen kan bli aktuell för vem som helst som har behov av att öka eller upprätthålla funktionsförmågan. Rehabilitering är en helhet som omfattar terapitjänster och stödformer.

Utgångspunkten för rehabiliteringen är rehabiliteringsklientens behov och mål. Dessutom behövs rehabiliteringsklientens motivation och engagemang för rehabiliteringen.

Återhämtning

Rehabilitering är en förändring som sker i rehabiliteringsklientens funktionsförmåga till exempel i:

 • tänkandet

 • talet

 • rörligheten

 • vardagen eller arbetet.

Rehabilitering är en målinriktad process där rehabiliteringsklienten har en central roll. Under processens gång stärks den nedsatta eller till och med förlorade funktionsförmågan och människan börjar allt bättre arbeta för sitt eget bästa.

När man blir sjuk kan resurserna vara knappa, men det är bra att ändå vara så aktiv som möjligt i den egna rehabiliteringen. Det är bra att satsa på din rehabilitering genast i början när du blivit sjuk och be rehabiliteringspersonalen om stöd och handledning. Du deltar aktivt i utarbetandet av planen enligt dina egna resurser.

Rehabilitering

Rehabiliteringen främjar rehabiliteringsklientens funktions- och arbetsförmåga, resurser, självständiga liv och sociala deltagande med beaktande av närstående. Yrkesutbildade personer stöder rehabiliteringen. Behovet av terapitjänster och stödformer bedöms individuellt.

Rehabiliterings- och rehabiliteringsprocessen ska förlöpa smidigt. I den ingår:

 • identifiering av rehabiliteringsbehov

 • bedömning av funktionsförmågan

 • utarbetande av rehabiliteringsplan

 • beslut om tjänster och andra stödåtgärder

 • åtgärder som berör rehabiliteringsklientens verksamhetsmiljö, till exempel ändringsarbeten i bostaden

 • uppföljning av rehabiliteringsprocessen

 • bedömning av rehabiliteringen

 • redigering av rehabiliteringsplanen.

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Uppdaterad 16.5.2022