Gå till sidans innehåll

Inledning - Rehabilitering för olika behov

Rehabilitering kan bli aktuellt i olika skeden av livet om till exempel sjukdom eller olycksfall försämrar förmågan att klara sig hemma, i arbetet eller i studierna.

Beroende på det individuella rehabiliteringsbehovet och situationen erbjuds olika rehabiliteringstjänster.

Uppdaterad 16.5.2022