Gå till sidans innehåll

Tolkningstjänster för personer med talskada

Du kan vara berättigad till tolkningstjänster för personer med talskada om du har en talskada som begränsar kommunikationen och ett tydligt behov av tolkningstjänster.

Syftet med tolkningstjänsten för personer med talskada är att främja ett självständigt och oberoende liv för personen med funktionsnedsättning som en jämlik medlem av samhället. Talskadan kan t.ex. vara afasi, en svårighet att producera eller förstå tal till följd av en cirkulationsstörning i hjärnan.

Tolkningstjänster kan till exempel användas för

  • att uträtta ärenden, såsom inköp och bankärenden

  • samhälleligt deltagande, t.ex. möten och förtroendeuppdrag

  • rekreation eller för att hjälpa dig att komma till jobbet.

För långvariga studier kan du ansöka separat om tolktjänster.

För att kunna använda tolktjänsten måste personen kunna uttrycka sig genom tolkning och använda en fungerande kommunikationsmetod. Användningen av tolktjänsten är kostnadsfri.

Du kan ansöka om rätt till tolktjänst hos FPA.

Uppdaterad 4.5.2023