Gå till sidans innehåll

Rehabilitering när arbetsförmågan eller studierna är hotade

Rehabilitering som stöder möjligheterna att klara sig i arbetslivet och i studierna ordnas bland annat av FPA, arbetspensionsanstalterna och kommunerna.

Arbets- eller studieförmågan kan vara nedsatt eller hotad av många olika orsaker. Bakgrunden kan vara till exempel nedsatt arbets- eller studieförmåga på grund av sjukdom eller skada, utslagning eller missbruksproblem.

Läs mer om rehabilitering vid sjukdom eller efter en olycka samt social rehabilitering:

Rehabilitering

För att utreda rehabiliteringsmöjligheterna är det bra att kontakta studerande- eller företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Som stöd för arbets- eller studieförmågan kan man till exempel få rehabilitering via FPA eller delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som ordnas av kommunerna. Rehabiliteringen kan till exempel omfatta arbetsprövning, handledning i yrkesval eller utarbetande av en aktiveringsplan.

Läs mer om arbetsförmåga och rehabilitering:

Uppdaterad 16.5.2022