Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsklientens motivation och vilja

Av rehabiliteringsklienten krävs vilja och motivation att arbeta för de egna målen.

En sjukdom, skada eller en svår livssituation kan kännas mycket tung I början kan det vara omöjligt att ens tänka på framtiden. Det är ändå viktigt, att det i något skede tänds ett hopp och en vilja till rehabilitering och en vilja att ta reda på, vad allt man ännu kan klara av med hjälp av rehabilitering.

Viljan att rehabiliteras uppstår genom tron på en möjlighet till förändring.

Viljan kan endast finnas hos rehabiliteringsklienten själv. För att hitta den krävs det att man funderar på sin egen livssituation och även på vad man vill uppnå. Å andra sidan hittar man motivationen och viljan bäst när det finns viktiga människor omkring en som tror på möjligheten till rehabilitering.

För att hoppet ska tändas är det särskilt viktigt med andra människors erfarenheter som gått igenom samma situation. Genom deras erfarenheter kan man också se sina egna möjligheter till ett gott liv. Ett liv som begränsas så lite som möjligt av sjukdomen eller skadan.

Det är också viktigt att notera att sjukdomen eller skadan inte helt definierar människan. Livet är mycket mer än så.

Du kan försöka påverka din egen motivation.

Läs mer om metoder för att påverka den egna motivationen:

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Vad består motivationen av?

När man strävar mot ett mål är positiva känsloupplevelser viktiga. Hoppet, glädjen att lyckas och stoltheten över den uppnådda milstolpen är exempel på känslor som hjälper oss att orka arbeta för målet.

Den inre motivationen är givande för människan och skapar positiva känslor, oavsett omgivningen. Om personen själv är medveten om rehabiliteringsbehovet och att funktionsförmågan förändrats är rehabiliteringen ofta motiverande i sig. Då uppmuntrar även små prestationer till framsteg.

Den yttre motivationen grundar sig på respons och belöning från omgivningen. Inom rehabiliteringen kan till exempel beröm av en närstående eller en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården, eller förbättrade uppföljningsmätningar, uppmuntra vidare, även om den inre motivationen av en eller annan orsak är mindre.

Motivationen varierar från dag till dag. Ibland är den interna fajten stark och planerna förverkligas som av sig själv. Ibland fungerar ingenting och det kan vara svårt att komma ihåg varför man ens borde orka fortsätta.

Uppdaterad 16.5.2022