Gå till sidans innehåll

Fostrande rehabilitering

Fostrande rehabilitering består i allmänhet av fostran och utbildning som ges till personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning.

I tjänsterna ingår också specialarrangemang, stödåtgärder och hjälpmedel av olika slag.

Syftet med fostrande rehabilitering är att stödja människans utveckling samt att hjälpa henne att utveckla sig som individ och klara sig självständigt.

Fostrande rehabilitering ges i första hand till barn och unga som har nedsatt funktionsförmåga eller en kronisk sjukdom, eller som riskerar att bli utslagna. Tjänster kan dock också ges till vuxna.

Fostrande rehabilitering kan till exempel vara

  • studerandevård

  • specialundervisning

  • yrkesinriktad specialundervisning.

Fostrande rehabilitering ges i huvudsak av kommuner och specialläroanstalter samt aktörer inom tredje sektorn, dvs. olika organisationer och föreningar. Inom fostrande rehabilitering betonas nätverksarbete.

Uppdaterad 16.5.2022