Gå till sidans innehåll

Ändringsarbeten i bostaden för person med svår funktionsnedsättning

Genom ändringsarbeten i bostaden och ersättning av redskap och apparater i bostaden strävar man efter att göra det möjligt för en person med funktionsnedsättning att bo hemma.

Välfärdsområdet ersätter de skäliga kostnaderna för bostadsanpassningar för en person med svår funktionsnedsättning enligt lagen om funktionshinderservice. Välfärdsområdet kan också tillhandahålla redskap och apparater som hör till bostaden utan ersättning. Enligt lagen är en person med funktionsnedsättning en person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Ersatta kostnader omfattar nödvändiga ändringsarbeten i bostaden, t.ex.

  • avlägsnande av trösklar

  • breddning av dörrar

  • byggande av ramper

  • anskaffning av stödräck

  • anpassning av toalett och toalettutrymmen för att möta kundens behov.

Planering av ändringsarbeten och avlägsnande av hinder i bostadens omedelbara närhet betraktas också som ändringsarbeten i bostaden.

De redskap och apparater som ska ersättas är lyftanordningar, larm eller liknande annan redskap och apparater som är permanent installerade i bostaden.

Du kan ansöka om ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om funktionshinderservice via socialkontoret. Ett läkarintyg krävs som bilaga till ansökan. Även rekommendationer från andra instanser, t.ex. terapeuter eller en rehabiliteringshandledare, kan bifogas till ansökan. Förmåner och tjänster påverkas inte av en persons inkomst eller egendom.

Om du inte är berättigad till ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om funktionshinderservice kan du ansöka om ändrings- och reparationsunderstöd från det kommunala bostadskontoret. Den sökande familjens inkomster och tillgångar avgör om reparationsunderstödet finansieras av staten.

Uppdaterad 4.5.2023