Gå till sidans innehåll

Personlig assistans för person med svår funktionsnedsättning

Personlig assistans kan beviljas en person med svår funktionsnedsättning för dagliga aktiviteter, arbete och studier.

Personlig assistans kan ordnas för en person med en svår funktionsnedsättning som behöver hjälp av en annan person i hemmet och utanför hemmet på en upprepad basis och vars behov av hjälp inte huvudsakligen beror på åldrande. Tillhandahållande av personlig assistans kräver att personen med en svår funktionsnedsättning har resurser att bestämma innehållet i assistansen och hur den tillhandahålls.

Välfärdsområdet måste tillhandahålla personlig assistans till en person med svår funktionsnedsättning antingen genom att anställa en personlig assistent eller genom att köpa assistanstjänsten med en servicesedel som utfärdats av välfärdsområdet. Tjänsten kan också organiseras eller tillhandahållas av välfärdsområdet.

Personlig assistans kan sökas genom socialväsendet i välfärdsområdet. Ett läkarintyg krävs som bilaga till ansökan. Funktionsnedsättningen i förhållande till den begärda förmånen ska framgå av läkarintyget. Rekommendationer från andra personer, t.ex. rehabiliteringsterapeuter eller en rehabiliteringshandledare, kan också bifogas till ansökan. Inkomster eller egendom påverkar inte rätten till förmåner och tjänster enligt lagen om funktionshinderservice.

Personlig assistans kan beviljas för följande:

  • dagliga aktiviteter

  • arbete och studier

  • hobbyer

  • samhälleligt deltagande eller upprätthållande av sociala interaktioner.

Uppdaterad 4.5.2023