Gå till sidans innehåll

Social rehabilitering

Social rehabilitering innebär åtgärder för att förebygga utslagning och stärka delaktigheten, både på fritiden och i arbetet.

Målet med social rehabilitering är att förbättra den sociala funktionsförmågan så att personen klarar av nödvändiga aktiviteter i vardagen, interaktionen och rollerna i den egna verksamhetsmiljön.

Rehabiliteringen riktas till personer som behöver hjälp av sociala orsaker eller som riskerar att bli utslagna. Rehabiliteringsbehovet kan orsakas av sjukdom eller skada, men också till exempel av långtidsarbetslöshet, missbruk eller brottslighet.

Social rehabilitering kan till exempel vara att

  • underlätta boende, rörlighet och allmänt deltagande

  • sörja för den ekonomiska tryggheten

  • stöda sociala nätverk.

Välfärdsområdens socialvård ska planera och genomföra den sociala rehabiliteringen i samarbete med hälso- och sjukvården, arbets- och näringsväsendet, undervisningsväsendet och andra instanser. Tjänster för social rehabilitering ges ofta av organisationer och sammanslutningar med stöd av projektfinansiering.

Uppdaterad 29.2.2024