Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsklientens egen roll

Rehabiliteringsklienten känner bäst till sina egna önskemål och resurser och är själv den bästa experten på sin återhämtning.

Rehabiliteringen framskrider stegvis, ibland snabbare och ibland långsammare. Rehabiliteringen sker inte på ett ögonblick, utan kräver tid. Rehabiliteringsprocessen är olika för varje person.

Ibland kan det kännas som om ingenting händer, då är det ändå viktigt att inte att ge upp. En ny riktning och ett nytt hopp hittas nog och du kan se, att du går framåt och du kan känna, att du lyckas.

Rehabiliteringen kan stödjas av närstående eller kamratstödjare som har framskridit längre i sin rehabilitering.

Rehabiliteringsklienten har huvudrollen, yrkespersonen stöder

Rehabiliteringsklientens och yrkespersonernas ansvar fördelas på olika sätt inom vården och inom rehabiliteringen. I början av vården har vårdpersonalen ofta ett stort ansvar. När rehabiliteringen framskrider ökar rehabiliteringsklientens eget ansvar.

Yrkesutbildade personer inom rehabiliteringen ger stöd för rehabiliteringen. Tillsammans med en yrkesutbildad person kan man fundera på rehabiliteringsmöjligheterna. Rehabiliteringsklienten bestämmer vad hen är beredd att förbinda sig till. Rehabiliteringen kräver alltid en egen ansträngning av rehabiliteringsklienten och det kan ingen annan än rehabiliteringsklienten själv göra.

Rehabiliteringsklienten kan ha sådana förmågor och färdigheter som hen inte är medveten om. Med hjälp av yrkesutbildade personer kan personen hitta nya resurser för sin rehabilitering och sitt liv.

Att fundera på som stöd för rehabiliteringen

  • Vad ger mig hopp?

  • Vilka styrkor och resurser har jag?

  • Vilken betydelse har närstående, kamratstödjare och yrkespersoner haft i min rehabilitering?

  • Vad har jag kunnat lära dem?

  • Hur tar min närmiljö hänsyn till min situation?

Läs om rehabiliteringsklienternas erfarenheter:

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Uppdaterad 16.5.2022