Siirry sivun sisältöön

Kuntoutujan oma rooli

Kuntoutuja tietää parhaiten omat toiveensa ja voimavaransa ja on itse paras kuntoutumisensa asiantuntija.

Kuntoutuminen etenee vaiheittain, välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Kuntoutuminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa. Jokaisen kuntoutumisprosessi on erilainen.

Joskus voi tuntua, että mitään ei tapahdu, silloin ei kannata kuitenkaan luovuttaa. Uusi suunta ja toivo kyllä löytyvät. Niiden varassa ihminen voi edistyä ja kokea onnistumisen tunteita.

Tukea kuntoutumiseen voi saada läheisiltä tai vertaisilta, jotka ovat edenneet kuntoutumisessaan pidemmälle.

Kuntoutuja pääroolissa, ammattilainen tukee

Kuntoutujan ja ammattilaisten vastuu jakautuu eri tavoin hoidossa, kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa. Hoidon alussa ammattilaisella on usein suuri vastuu. Kuntoutuksen edetessä kuntoutujan oma vastuu kasvaa.

Kuntoutuksen ammattilaisilta saa tukea kuntoutumiseen. Ammattilaisen kanssa voi pohtia kuntoutusmahdollisuuksia. Kuntoutuja päättää, mihin hän on valmis sitoutumaan. Kuntoutuminen vaatii kuntoutujalta aina omaa ponnistelua, eikä sitä voi tehdä kukaan muu kuin kuntoutuja itse.

Kuntoutujalla voi olla sellaisia kykyjä ja taitoja, joita hän ei tunnista. Ammattilaisten avulla hän voi löytää itsestään uusia voimavaroja kuntoutumiseensa ja elämäänsä.

Pohdittavaa kuntoutumisen tueksi

  • Mitkä asiat tuovat minulle toivoa?

  • Mitä vahvuuksia ja voimavaroja minulla on?

  • Mikä merkitys läheisillä, vertaisilla ja asiantuntijoilla on ollut kuntoutumisessani?

  • Mitä minä olen voinut opettaa heille?

  • Miten tilanteeni huomioidaan lähiympäristössäni?

Tutustu kuntoutujien kokemustarinoihin:

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Päivitetty 16.5.2022