Gå till sidans innehåll

Serviceboende

Serviceboende omfattar bostäder och boenderelaterade tjänster som är nödvändiga för ditt dagliga liv.

Välfärdsområdet kan tillhandahålla serviceboende på grundval av lagen om funktionshinderservice eller socialvårdslagen.

Serviceboende enligt lagen om funktionshinderservice

Serviceboende kan ordnas för en person med svår funktionsnedsättning som behöver ständig hjälp av en annan person i dagliga aktiviteter vid olika tider på dygnet, eller som på annat sätt behöver särskilt mycket hjälp.

Serviceboende omfattar bostäder och boenderelaterade tjänster som är nödvändiga för klientens dagliga liv. Dessa tjänster omfattar hjälp med rörlighet, att klä på sig, personlig hygien, matlagning och inköp, städning av hemmet samt tjänster som behövs för att främja hälsa, rehabilitering och trivsel.

Serviceboende kan tillhandahållas i hemmet eller i en annan typ av boende som organiseras av välfärdsområdet, till exempel i ett servicehem. Tjänster relaterade till serviceboende kan tillhandahållas genom hemservice, stöd för närståendevård, personlig assistans eller en kombination av alla ovanstående.

Läs mer om stöd för närståendevård via länken.

Serviceboende enligt socialvårdslagen

Du kan också ansöka om serviceboende enligt socialvårdslagen. Detta serviceboende riktar sig främst till äldre personer eller personer för vilka de tjänster som tillhandahålls enligt socialvårdslagen är tillräckliga med hänsyn till deras funktionsnedsättning eller sjukdom.

Serviceboende tillhandahålls till exempel i ett servicehem för äldre. Syftet är att stödja en person som har förlorat sin funktionsförmåga att leva så självständigt som möjligt i ett servicehem. Tjänster för att stödja vardagen inkluderar hjälp med måltider, hygien, säkerhet, städning, ärenden och möjlighet att få hjälp dygnet runt.

Den boende betalar sin egen hyra och andra bostadsrelaterade avgifter, som vatten och el. Välfärdsområdet tar ut en serviceavgift, som är en ersättning för de tjänster som den boende använder. Avgifterna baseras på omfattningen av tjänsten och klientens inkomster. Du kan fråga om serviceboende enligt socialvårdslagen hos den kommunala hemservicen.

Uppdaterad 4.5.2023