Gå till sidans innehåll

FPA stöder rehabilitering

Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA, har en central roll i produktionen och finansieringen av flera rehabiliteringstjänster i Finland.

Många rehabiliteringsklienter tar del av FPA:s tjänster i något skede av sin rehabiliteringsprocess. FPA ordnar och finansierar rehabilitering och kan trygga rehabiliteringsklientens utkomst under rehabiliteringsprocessen.

FPA konkurrensutsätter serviceproducenter inom rehabilitering och gör också upp servicebeskrivningar av rehabiliteringen enligt vilka serviceproducenten ska planera och genomföra rehabiliteringen. Information om FPA:s serviceproducenter, servicebeskrivningar och rehabiliteringskurser finns på FPA:s webbplats.

FPA:s tjänster

FPA ger råd om hur man ansöker om olika förmåner och söker sig till rehabilitering. Det kan vara värt för rehabiliteringsklienten eller dennes närstående att ta del av FPA:s tjänster och vid behov fråga FPA om råd.

Rehabiliteringsklienten kan få hjälp av FPA till exempel i fråga om

  • ersättning av läkemedelskostnader

  • utkomsten under sjukdoms- och rehabiliteringstiden

  • resekostnader som gäller tjänster inom hälso- och sjukvården

  • erhållande av rehabilitering samt att söka sig till rehabiliterings- och anpassningskurser.

Du kan bekanta dig med FPA:s rehabiliteringstjänster med denna video:

Läs mer om FPA och FPA:s tjänster:

Uppdaterad 16.5.2022