Gå till sidans innehåll

Natur och fritidsaktiviteter som en del av rehabiliteringen

Fritidsaktiviteter kan hjälpa klienten att uppnå sina rehabiliteringsmål och ge ökade krafter för rehabiliteringsprocessen.

Alla fritidsaktiviteter som är meningsfulla för dig och som inte äventyrar din rehabilitering är bra. Natur, musik och kultur piggar upp och ökar det psykiska välbefinnandet. Sällskapsdjur och naturen har en positiv inverkan på sinnesstämningen och minskar stressen. Motion och idrott förbättrar inte bara din fysiska kondition utan även ditt psykiska välmående.

Det är en bra idé att spegla målen för den egna rehabiliteringen i förhållande till de egna fritidsaktiviteterna. Om aktiviteterna stöder uppnåendet av målen finns det inte nödvändigtvis behov av särskild rehabilitering eller så blir andelen rehabiliteringstjänster mindre.

Många sätt att utöva fritidsintressen

Ibland kan det hända att man inte kan återvända till de tidigare fritidsaktiviteterna. Då kan man anpassa sina tidigare hobbyer eller hitta nya fritidsintressen. På kommunernas och organisationernas webbplatser finns mer information om möjligheterna till fritidssysselsättningar i regionen.

Om du vill kan du ansöka om EU:s funktionshinderkort. Med funktionshinderkortet kan man visa upp sitt behov av hjälp, såsom behov av en assistent eller ledsagarservice.

Läs mer om EU:s funktionshinderkort:

Uppdaterad 16.5.2022