Gå till sidans innehåll

Rehabilitering när det blir svårare att klara sig hemma

Som stöd för att klara sig hemma kan man få tjänster via kommunen, FPA och organisationer.

Det kan bli svårare att klara sig hemma av många olika orsaker. Bakgrunden kan till exempel vara hur sjukdomen, skadan, användning av rusmedel eller åldrandet påverkar aktiviteten och livskompetensen i vardagen.

Läs mer om rehabilitering för att främja funktionsförmågan samt social rehabilitering:

Rehabilitering

För att utreda servicebehovet och rehabiliteringsmöjligheterna kan man kontakta kommunens social- och hälsovårdstjänster. De kommunspecifika kontaktuppgifterna finns på kommunens webbplats.

Som stöd för att klara sig hemma kan man få till exempel rehabilitering, olika tjänster och förmåner:

  • Rehabiliteringen kan till exempel omfatta olika terapier, rehabiliteringshandledning eller hjälpmedelstjänster.

  • Tjänster som stöder förmågan att klara sig hemma kan vara till exempel ändringsarbeten i bostaden, måltidsservice, färdtjänst och assistenttjänster.

  • Förmåner som söks kan till exempel vara FPA:s handikappbidrag och vårdbidrag samt kommunens stöd för närståendevård.

Läs mer om service och förmåner för rehabilitering:

Uppdaterad 16.5.2022