Gå till sidans innehåll

Färdtjänst

Färdtjänsten är avsedd för personer som inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter.

Välfärdsområdet kan tillhandahålla färdtjänster antingen enligt lagen om funktionshinderservice eller som en behovsprövad färdtjänst för personer som inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter. Vid behov kan en person med funktionsnedsättning också få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, som söks hos Traficom.

Färdtjänster och relaterade ledsagartjänster omfattas av lagen om funktionshinderservice under välfärdsområdets särskilda organiseringsansvar och är avsedda för personer med svåra funktionsnedsättningar. Du har rätt till dessa tjänster om du är en person som omfattas av lagen om funktionshinderservice.

Välfärdsområdet måste tillhandahålla färd- och ledsagartjänster:

  • för resor för arbete och studier

  • för minst 18 enkelresor för ärendehantering och fritidsresor per månad.

Färdtjänst tillhandahålls inte för resor för vilka FPA beviljar stöd.

Färdtjänster tillhandahålls vanligtvis för resor inom hemkommunen eller till närliggande kommuner. I de flesta fall är självriskandelen för färdtjänstresor densamma som kollektivtrafiktaxan i kommunen. Du kan ansöka om färdtjänster enligt lagen om funktionshinderservice via socialkontoret i välfärdsområdet. Ett läkarintyg krävs som bilaga till ansökan. Funktionsnedsättningen i förhållande till den begärda förmånen ska framgå av läkarintyget.

Även rekommendationer från andra instanser, t.ex. rehabiliteringsterapeuter eller en rehabiliteringshandledare, kan bifogas till ansökan. Förmåner och tjänster enligt lagen om funktionshinderservice påverkas inte av en persons inkomst eller egendom.

Denna färdtjänst är en behovsprövad stödtjänst. Det riktar sig till exempel till personer med dålig hälsa och äldre personer som har oskäligt stora svårigheter att använda kollektivtrafiken. Inkomsten påverkar beviljandet av färdtjänster.

Färdtjänsten riktar sig särskilt till personer som inte har rätt till färdtjänst enligt lagen om funktionshinderservice, men för vilka färdtjänsten är nödvändig för att de ska kunna bo kvar hemma.

Beviljandet av en behovsprövad färdtjänst påverkas av sökandens och en eventuell makes inkomster. Färdtjänst söks via socialväsendet i välfärdsområdet.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan utfärdas antingen till en person med funktionsnedsättning eller för transport av en person med svår funktionsnedsättning. Tillståndet är personligt och giltigt i alla medlemsstater i Europeiska unionen.

Parkeringstillståndet kan utfärdas till en person vars sjukdom, skada eller funktionsnedsättning hindrar hen från att gå självständigt utan hjälp av en annan person.

För transport av en person med svår funktionsnedsättning får tillstånd beviljas om den transporterade personen har ett regelbundet eller frekvent behov av transport och inte kan klara sig utan ledsagare efter transporten.

Beslutet om huruvida villkoren för att bevilja tillståndet uppfylls fattas av en läkare. Om personen har en permanent skada utfärdas parkeringstillståndet för 10 år. I annat fall beviljas tillståndet för den period som anges i läkarens utlåtande.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan sökas via Trafis e-tjänst Mina ärenden. Du kan också skicka in din ansökan till Ajovarmas serviceställe.

Uppdaterad 4.5.2023