Gå till sidans innehåll

Fysioterapi för reumatiska sjukdomar

En reumatisk sjukdom kan göra det svårare att klara av vardagliga funktioner. Med hjälp av fysioterapi kan man stödja vardagen och rörligheten enligt sjukdomssymtomen.

Att röra på sig och motionera är en viktig del av behandlingen av reumatiska sjukdomar. I motionen är det bra att beakta eventuella inflammationsfaser, då det lönar sig att fortsätta röra på sig, men undvika kraftig belastning av inflammerade leder. I ett lugnare skede av sjukdomen kan man öka motionsmängden och belastningen.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att hitta lämpliga motionsformer och vid behov handleda dig i individuella rehabiliterande övningar. Du kan också få handledning och råd för vardagsfunktioner och rörlighet med hänsyn till sjukdomssymtomen.

Fysioterapeuten hjälper dig att kartlägga din funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga samt att vid behov med olika metoder stöda dig i vardagen. De vanligaste stödmetoderna för förmågan att klara sig i vardagen och för funktionsförmågan vid reumatiska sjukdomar är individuella övningar och olika hjälpmedel.

Läs mer om rehabilitering i samband med reumatiska sjukdomar:

Uppdaterad 17.5.2022