Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter rehabiliteringsperioden

Efter rehabiliteringsperioden är det viktigt att du tar hand om dig själv. Fortsätt med de rutiner som visat sig vara bra och observera regelbundet hur du mår.

Det är bra om du efter rehabiliteringsperioden följer upp hur du kan upprätthålla de uppnådda resultaten. Se till att de överenskomna sakerna förverkligas även efter rehabiliteringsperioden.

Vid behov kommer man överens om fortsatt uppföljning på ett sätt som passar dig. Rehabiliteringspersonalen kan kontakta dig efter rehabiliteringsperioden och kontrollera hur du har klarat dig och hur du har det. Tillsammans med en yrkesutbildad person kan du gå igenom hur din situation ser ut just då. Om du har problem kan en ny plan göras upp för att lösa dem.

Uppdaterad 17.5.2022