Gå till sidans innehåll

Social- och hälsovården deltar i rehabiliteringen

Yrkesutbildade inom social- och hälsovården tillhandahåller stöd och handledning i anslutning till rehabilitering.

Yrkesutbildade inom social- och hälsovården ger rehabiliteringsklienten handledning som främjar rehabiliteringen och hjälper klienten att välja olika rehabiliteringstjänster och terapiformer. Den rehabiliteringsplan som krävs för många FPA-rehabiliteringar görs också upp inom hälso- och sjukvården, tillsammans med den egna vårdande läkaren.

Den yrkesutbildade personalen har ofta en viktig roll i början av rehabiliteringen. Utöver rehabilitering under möten eller på mottagningen sker dock största delen av rehabiliteringen utanför terapin, i rehabiliteringsklientens vardag. I takt med att rehabiliteringen framskrider ökar rehabiliteringsklientens ansvar för sin egen rehabilitering och vårdpersonalens roll minskar.

Läs mer om rehabiliteringsplanen:

Stöd från frivilliga på sjukhuset

På sjukhus kan man få kamratstöd av utbildade erfarenhetsexperter. De har personlig erfarenhet av rehabilitering på grund av en sjukdom eller skada. Av erfarenhetsexperter kan rehabiliteringsklienten få praktiska tips och stöd för sin rehabilitering.

Uppdaterad 16.5.2022