Gå till sidans innehåll

Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses att ordna vård för en person med en funktionsnedsättning eller sjukdom i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller annan närstående.

Stödet för närståendevård består av de nödvändiga tjänster som tillhandahålls vårdmottagaren, plus vårdarvode, ledigheter och tjänster för att stödja närståendevården. Tjänster som ingår i eller kompletterar stödet för närståendevård kan t.ex. vara hjälpmedelstjänster, hemtjänster och sjukvård i hemmet eller korttidsvård på en anstalt.

Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med kommunen som omfattar en vård- och serviceplan.

Stödet för närståendevård är en behovsprövad förmån. Det är skattepliktig inkomst och ger vårdaren rätt till pension, förutsatt att hen inte redan är pensionerad. Ett läkarutlåtande krävs som bilaga till ansökan.

Du får mer information och ansökningar från din hemkommun.

Uppdaterad 4.5.2023