Gå till sidans innehåll

Utkomst under sjukdomstid

Du kan få ersättning för inkomstbortfall från FPA för tiden för arbetsoförmåga eller barnets sjukdom.

Du kan ansöka om sjukdagpenning från FPA om du är 16–67 år och inte kan arbeta eller studera på grund av sjukdom eller är arbetslös.  

Om du förvärvsarbetar och får lön för frånvarotiden betalar FPA sjukdagpenning till din arbetsgivare.  

Du kan få sjukdagpenning för sammanlagt 300 vardagar, dvs. i ungefär ett år, för de senaste två åren. De sjukdagpenningsdagar som räknas in i maximitiden kan också bero på olika sjukdomar. Läs mer om sjukdagpenning.  

Den partiella sjukdagpenning som söks från FPA stöder en person som är arbetsoförmögen att stanna kvar i arbetslivet och återgå till sitt heltidsarbete. Partiell sjukdagpenning betalas ut för minst 12 vardagar och högst 150 vardagar. Lördag räknas som vardag.  

Läs mer om partiell sjukdagpenning och villkoren för att få den. 

Specialvårdspenning är ersättning för inkomstbortfall när vårdnadshavaren av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta, eftersom hen måste ta hand om barnets vård eller rehabilitering.  

Läs mer om specialvårdspenning.  

Uppdaterad 8.5.2023