Gå till sidans innehåll

Stödformer och tjänster för hemmaboende

Att bo hemma och få boendestöd är en grundläggande rättighet för alla. En funktionsnedsättning eller sjukdom hindrar dig inte från att bo hemma. Du kan få stöd för att klara dig hemma. Dessa tjänster är lagstadgade och de flesta är avsedda för alla åldrar, inklusive barn. I detta avsnitt hittar du information om stöd till personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom samt äldre personer som bor hemma.