Gå till sidans innehåll

Fysioterapi - inledning

Fysioterapi kan vara till hjälp när det finns behov av att underlätta rörligheten och funktionsförmågan i den verksamhetsmiljö och de funktioner som personen ska klara av i sitt liv.

Fysioterapins verksamhetsfält är omfattande och kan inbegripa till exempel

  • handledning och rådgivning som främjar hälsan och funktionsförmågan

  • systematisk och handledd träning

  • manuell och fysikalisk terapi

  • handledning och rådgivning i anslutning till hjälpmedel.

Fysioterapi är en del av det offentliga och privata servicesystemet. Fysioterapin utgör ofta en del av rehabiliteringen av funktionsförmågan inom social- och hälsovården.

Fysioterapi får genomföras av en fysioterapeut som har avlagt fysioterapeut-, sjukgymnast- eller specialsjukgymnastexamen. Fysioterapi hjälper mot många symtom Fysioterapin grundar sig på fysioterapivetenskapen.

Effekten och lämpligheten av olika fysioterapimetoder vid behandling av olika symtom, skador och sjukdomar undersöks och utvecklas kontinuerligt. Fysioterapi har konstaterats vara till nytta vid behandling av många sjukdomar. Det kanske mest kända området inom fysioterapeutisk rehabilitering är sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen i vars behandling fysioterapi traditionellt utgjort en del av rehabiliteringen. Men fysioterapi är också till hjälp bland annat vid symtom relaterade till hjärt- och cirkulationsorganen, andningen, neurologiska och psykiska sjukdomar.

Uppdaterad 29.2.2024