Gå till sidans innehåll

Utvärdering av rehabiliteringen och fortsatt plan

I slutet av rehabiliteringsperioden bedömer du tillsammans med personalen om du har uppnått dina mål.

I slutet av rehabiliteringsperioden är det viktigt att bedöma om den ändring du önskat i början av rehabiliteringsperioden har uppnåtts.

Du kan själv bedöma hur din rehabilitering har framskridit till exempel med hjälp av följande frågor:

  • Vilken nytta hade jag av rehabiliteringsperioden?

  • Vad lyckades eller vad misslyckades?

  • Vad annat hade du önskat dig av rehabiliteringsperioden?

  • Inträffade det andra positiva förändringar i ditt liv tack vare rehabiliteringen?

Hur målen har uppnåtts utvärderas tillsammans med rehabiliteringspersonalen

Rehabiliteringspersonalen utvärderar hur din rehabilitering har lyckats tillsammans med dig. Utvärderingen genomförs med samma metoder som bedömningen av rehabiliteringsbehovet: genom diskussioner, observationer och olika tester och mätningar av funktions- och arbetsförmågan. Om tester eller mätare används i bedömningen går man igenom deras syfte och resultat med dig. Om du vill kan även dina närstående delta i bedömningen.

I samband med utvärderingen kommer man överens om vem du kan kontakta om du behöver stöd eller hjälp i fortsättningen. Om det finns behov av att fortsätta rehabiliteringen görs en fortsatt plan tillsammans med dig.

Uppdaterad 17.5.2022