Gå till sidans innehåll

Familj och vänner som stöd för rehabiliteringsklienten

Ett fungerande socialt nätverk hjälper rehabiliteringsklienten att orka. Familjen och vännerna kan vara en viktig kraft som stöder rehabiliteringsklienten i vardagen.

Familj och vänner är ofta en viktig del av rehabiliteringsklientens vardag. De kan uppmuntra, hjälpa i olika situationer i vardagen och vara följeslagare. Viktigast är att de är närvarande i rehabiliteringsklientens vardag på samma sätt som innan rehabiliteringsbehovet uppstod.

Ibland är hjälpen av närstående oersättlig. Det kan följa med rehabiliteringsklienten till olika specialistmottagningar och där få råd hur de bäst kan stödja rehabiliteringen.

Även de närstående behöver stöd

En överraskande sjukdom eller skada påverkar ofta alla i rehabiliteringsklientens livsmiljö, även de närstående. När rehabiliteringsklienten går genom de livsförändringar som sker under rehabiliteringen, bearbetar också de närstående dessa förändringar.

Det är inte alltid lätt att acceptera förändringarna och även de närstående kan behöva stöd för processen. Hälso- och sjukvården och olika föreningar kan ha lämpliga stödformer för de närstående.

Tips till närstående om stöd för rehabiliteringsklienten:

 • Fråga sjukhusets personal om din närståendes situation.

 • Delta om möjligt i vårdförhandlingar eller mottagningsbesök.

 • Vid behov utarbetas en rehabiliteringsplan som stöd för rehabiliteringen. Mer information får du till exempel av rehabiliteringsinstruktören, socialarbetaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Förbered dig på att rehabiliteringen är en individuell och ofta en tidskrävande process.

 • Fråga modigt efter råd av personalen!

 • Kontakta vid behov arbetsgivaren eller studieplatsen i frågor som gäller sjukfrånvaro och se till att intygen skickas vidare.

 • Ta reda på försäkringsbolagsuppgifterna för den närstående som skadats i en trafikolycka eller ett olycksfall i arbetet och anmäl olycksfallet till arbetsgivaren.

 • Ta reda på om den närstående har en egen olycksfallsförsäkring för fritiden.

 • Spara handlingar som gäller olycksfallet, till exempel läkarutlåtanden samt FPA:s och försäkringsbolagets beslut.

Be om fullmakt av den närstående själv eller ett intyg över ärendehantering på andras vägnar av läkaren, om den närstående inte själv kan ge fullmakten. Med hjälp av fullmakten kan du sköta ärenden till exempel på banken, FPA eller försäkringsbolaget.

 • Förändringen påverkar hela familjen och den närmaste kretsen, även barnens känslor kräver uppmärksamhet. Man kan berätta om situationen för barnen med hänsyn till deras ålder.

 • I en förändrad situation är olika slags känslor berättigade.

 • Kom också ihåg dina egna krafter och sök hjälp åt dig själv!

 • Stöd och information om social trygghet och tjänster får du vid behov till exempel av socialarbetaren.

Läs mer i guiden för stöd till närstående:

Uppdaterad 16.5.2022