Gå till sidans innehåll

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering innebär i allmänhet de åtgärder och metoder med vilka man stöder personens sysselsättning och bevarande av arbetsförmågan.

Målet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att bevara arbetsförmågan, möjliggöra en återgång till arbetet och möjliggöra sysselsättning.

Rehabiliteringen är riktad till personer i arbetsför ålder och ansökan om rehabilitering förutsätter en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen görs upp av den behandlande läkaren i samarbete med rehabiliteringsklienten.

Metoder för yrkesinriktad rehabilitering är till exempel

  • arbetsprövning

  • arbetsträning

  • utbildning.

Företagshälsovården koordinerar den yrkesinriktade rehabiliteringen för personer som befinner sig i arbetslivet. Många olika instanser ansvarar för att ordna den.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringsplanen:

Uppdaterad 16.5.2022