Gå till sidans innehåll

Stödtjänster för att klara sig hemma vid sjukdom eller skada

Syftet med hemvården är att stödja och hjälpa patienten att klara sig hemma med sin funktionsnedsättning eller sjukdom.

Med hemservice kan du bo hemma även om du behöver hjälp med ditt dagliga liv på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om du inte kan använda hälso- och sjukvårdstjänster utanför hemmet kan sjukvård i hemmet ordnas för dig. Då får du service ditt eget hem.  

Syftet med hemservice är att stödja patienten i att klara sig hemma trots sin funktionsnedsättning eller sjukdom.

Syftet med hemservice är att stödja och hjälpa patienten att klara sig hemma trots sin funktionsnedsättning eller sjukdom. Familjer kan också erbjudas hemservice till exempel efter förlossning. Hemservicen kan vara tillfällig eller kontinuerlig.

  • Av hemservicen kan du få hjälp med vardagliga sysslor som att tvätta dig eller ta hand om dina barn.

  • Du kan också få måltids- och butikstjänster som en stödtjänst.

En avgift tillkommer för hemservice. För tillfälliga besök eller stödtjänster debiteras du en engångsavgift. För löpande vård eller tjänster betalar du en månadsavgift som baseras på din inkomst.

Hemservice tillhandahålls via socialservicen i välfärdsområdet. Planen görs upp tillsammans med klienten, hens närstående och kommunen.

Hemsjukvård är vård och omsorg som ges i hemmet till en kund. Sjukvård i hemmet omfattar olika medicinska åtgärder, såsom provtagning, mätningar samt uppföljning av medicinering och mående.

Hemsjukvårdens tjänster är avgiftsbelagda och tillhandahålls av hälso- och sjukvården i välfärdsområdet.

Intervallvårdsperioder och dagsjukhusverksamhet kan också användas som stöd för att bo hemma.

Hemvård är en kombination av hemservice och hemsjukvård.

Om du behöver både hemservice och hemsjukvård kan de kombineras. Då talar man om hemvård. Hemvård är en uppsättning social- och hälsovårdstjänster. Syftet är att säkerställa att människor kan klara sig hemma och att organisera den vård och andra tjänster som behövs för att stödja dem.

En vård- och serviceplan upprättas tillsammans med personer som behöver regelbunden hemservice och deras anhöriga, där behovet av tjänster bedöms och dokumenteras. I de flesta välfärdsområden finns hemservice även tillgänglig på kvällar och nätter.

Uppdaterad 8.5.2023