Gå till sidans innehåll

Föreningars och organisationers tjänster för rehabiliteringsklienter

Organisationer och föreningar producerar information, tjänster och kamratstöd som kan vara till stor nytta för rehabiliteringsklienten och dennes närstående.

Föreningar och organisationer arbetar aktivt för att driva olika patientgruppers ärenden och intressen. De producerar till exempel

  • information om en sjukdom eller skada

  • anpassningsträning

  • rehabilitering

  • kamratstöd.

Föreningar och organisationer deltar också i projekt som gäller rehabilitering samt producerar tjänster som anknyter sig till rehabilitering, till exempel inom förebyggande av arbetslöshet och utslagning.

Delta i föreningsverksamhet

Det är bra om rehabiliteringsklienten eller den närstående tar reda på om det finns en patientförening eller -organisation som är inriktad på rehabiliteringsklientens egen sjukdom eller skada. SOSTE rf är en nationell takorganisation för organisationer inom social- och hälsovårdssektorn där du kan hitta information om lämpliga aktörer.

Du kan överväga att gå med i föreningsverksamhet även om du inte behöver stöd själv. Om du har erfarenhet av rehabilitering kan du delta i verksamheten genom att dela med dig av dina erfarenheter och färdigheter. De kan vara mycket värdefulla för andra rehabiliteringsklienter.

Föreningar erbjuder ofta kamratstöd också för rehabiliteringsklientens närstående.

Hitta kamratstöd

Kamrathuset hjälper de insjuknade och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset sammanställer kamratstöd som erbjuds av patientföreningar. Du kan söka information med sökmotorn:

Du kan läsa mer om social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet:

Uppdaterad 16.5.2022