Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsklientens mål

På den här sidan hittar du tips och stöd för hur du kan sträva mot de egna målen.

Rehabiliteringen förutsätter att rehabiliteringsklienten själv ställer upp meningsfulla mål. Rehabiliteringsklienten har själv en central roll i utformningen av målet eller målen. När målen fastställs får rehabiliteringsklienten stöd av yrkesutbildade, närstående och kamratstödjare.

Det är bra att dela upp målen för rehabiliteringen i små delar. Rehabiliteringen är en lång process och stora mål kan inte uppnås på ett ögonblick. När man ställer upp mål är det viktigt att vara positiv, men realistisk. Undersökningar visar att en negativ attityd fördröjer rehabiliteringen.

Målen kan förändras

Rehabiliteringen framskrider inte rätlinjigt och ofta är det bra att precisera målen under processen. Det är viktigt att lära sig att identifiera sina egna resurser och vara empatisk mot sig själv.

I början behöver man alltså inte uppfatta hela den kommande rehabiliteringsvägen. Det räcker med att det första steget och målet är tydligt. Måluppställningen och utformningen sker under hela rehabiliteringen. Målen kan stärkas eller ändras.

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Uppdaterad 16.5.2022