Gå till sidans innehåll

Neuropsykologisk rehabilitering

När hjärnsjukdom eller hjärnskada från en olyckshändelse har orsakat svårigheter med att hantera information, reglera beteendet eller hantera känslor behövs ofta neuropsykologisk rehabilitering.

Målet med den neuropsykologiska rehabiliteringen är att minska svårigheterna i att hantera information och reglera beteendet efter en hjärnsjukdom eller hjärnskada.

Neuropsykologen undersöker, handleder och rehabiliterar människor som har förändringar i funktionsförmågan som gäller informationshantering, beteendereglering eller känslohantering.

Neuropsykologisk rehabilitering kan vara till hjälp till exempel vid störningar i följande funktioner:

  • uppmärksamhetsreglering

  • minne och inlärning

  • exekutiva funktioner: initiativförmåga, planering, organisering och utvärdering av den egna verksamheten

  • tal och språk

  • läsa, skriva och räkna

  • visuell observation

  • beteende- och känsloreglering

  • social interaktion.

Inledande av neuropsykologisk rehabilitering förutsätter alltid en bedömning av funktionsförmågan och en rehabiliteringsrekommendation av en neuropsykolog. Behovet av rehabilitering, individuella mål och metoder fastställs utifrån de neuropsykologiska symtomen och deras svårighetsgrad, sjukdomens eller skadans art och rehabiliteringsklientens livssituation.

Den neuropsykologiska rehabiliteringens längd varierar från kort handledning till längre rehabiliteringsperioder.

Uppdaterad 17.5.2022