Gå till sidans innehåll

Utkomst vid långvarig sjukdom

FPA erbjuder förmåner för olika livssituationer för att trygga din utkomst om du inte kan studera eller arbeta.

I detta avsnitt hittar du förmåner för personer som rehabiliteras eller har en kronisk sjukdom. Du kan läsa mer om FPA:s individuella rehabiliteringsförmåner på FPA:s webbplats.

Läs mer om alla FPA:s rehabiliteringsförmåner på FPA:s webbplats. För mer information om ekonomiskt stöd till familjer när en ung person insjuknar eller för stöd i att hantera ekonomin, kontakta Psykporten.

Ett barn som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom behöver mer vård och omsorg än andra i samma ålder i minst 6 månader är berättigat till handikappbidrag.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Handikappbidrag betalas till en person i åldern 16–67 år med en sjukdom eller funktionsnedsättning som har haft nedsatt funktionsförmåga i minst ett år och vars funktionsnedsättning eller sjukdom orsakar olägenhet eller ett behov av hjälp.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Rehabiliteringspenning för unga betalas till en person i åldern 16–19 år för studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering om arbets- eller studieförmågan är nedsatt på grund av en skada eller sjukdom. Syftet är att främja rehabilitering och sysselsättning.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Personer i åldern 16–67 år har rätt till rehabiliteringspenning under FPA:s rehabiliteringsåtgärder, om syftet med rehabiliteringen är att komma in i eller återgå till arbetslivet eller att stanna kvar i arbetslivet.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Du kan få partiell rehabiliteringspenning för den tid som rehabiliteringen pågår om du kan arbeta på deltid under rehabiliteringen.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Om din arbetsförmåga inte har återställts under sjukdagpenningsperioden och din arbetsoförmåga varar i ungefär ett år, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för rehabiliteringsperioden.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Sjukpension beviljas på obestämd tid om det är osannolikt att arbetsförmågan återställs. En tillfällig sjukpension kallas rehabiliteringsstöd.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Läs mer om alla FPA:s rehabiliteringsförmåner på FPA:s webbplats. För mer information om ekonomiskt stöd till familjer när en ung person insjuknar eller för stöd i att hantera ekonomin, kontakta Psykporten.

Uppdaterad 4.5.2023