Gå till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd för att klara sig hemma

Enligt lagen om funktionshinderservice kan välfärdsområdet bevilja ekonomiskt stöd för inköp av redskap, maskiner och apparater som behövs för att utföra dagliga aktiviteter

Ekonomiskt stöd kan beviljas för inköp av till exempel hushållsapparater eller en bil. Stödet är knutet till välfärdsområdets anslag.

Byte av hushållsapparater och andra apparater är vanligtvis ändamålsenligt när det gör det möjligt för personen med funktionsnedsättning att utföra hushållssysslor eller underlättar det dagliga livet. Det väsentliga är att hushållsapparaten eller apparaten är nödvändig på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Det beviljade stödet kommer att täcka en del av de faktiska skäliga kostnaderna för maskiner och apparater.

En person med funktionsnedsättning kan få ekonomiskt stöd för att köpa en bil och för de tillbehör som krävs på grund av funktionsnedsättningen, samt för nödvändiga ändringar av bilen. Stödet kan beviljas när en person med funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäliga svårigheter. Stöd för inköp av bil och tillbehör beviljas främst när användningen av en egen bil gör det möjligt att arbeta, studera eller annars vara aktiv.

Stödet för inköp av bil är knutet till välfärdsområdets anslag. Beloppet på bilstödet beror på välfärdsområdet. Bilen kan också utrustas med ytterligare utrustning som är nödvändig på grund av funktionsnedsättningen, t.ex. körreglage, ett vändbart säte och andra nödvändiga anpassningar.

Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd för extra kläd- och matkostnader. Extra klädkostnader kan ersättas till en person med funktionsnedsättning när funktionsnedsättningen eller sjukdomen gör att kläderna slits betydligt mer än vanligt eller när personen inte kan använda färdigt köpta kläder på grund av sin funktionsnedsättning. Extra matkostnader kan ersättas om en person måste använda speciallivsmedel på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom.

Redskap och ekonomiskt stöd för dagliga aktiviteter enligt lagen om funktionshinderservice söks via kommunens socialkontor. Ett läkarintyg krävs som bilaga till ansökan. Även rekommendationer från andra instanser, t.ex. rehabiliteringsterapeuter eller en rehabiliteringshandledare, kan bifogas till ansökan. En persons inkomster eller egendom påverkar inte rätten till förmåner och tjänster enligt lagen om funktionshinderservice.

Uppdaterad 4.5.2023