Gå till sidans innehåll

Identifiering av ändringsbehovet som utgångspunkt för rehabiliteringen

Du kan själv upptäcka behovet av en ändring eller så kan en närstående eller vårdpersonalen lägga märke till det.

Din förmåga att klara av vardagen kan ha försämrats till exempel på grund av att

  • du blivit sjuk

  • du har råkat ut för en olycka

  • du har skrivits ut från sjukhuset

  • din kondition har småningom försämrats

  • du känner dig nedstämd.

Om du hela tiden funderar eller pratar om ett problem i ditt liv eller drömmer om nya saker, kan det berätta om ett ändringsbehov.

Till exempel följande frågor kan vara till hjälp för att identifiera ändringsbehovet :

  • Vad är viktigt för dig i din vardag?

  • Hurdant liv vill du leva?

  • Vilka värderingar är viktiga för dig?

I början av rehabiliteringen är det viktigt att du själv definierar vad du önskar en ändring i.

Uppdaterad 17.5.2022