Siirry sivun sisältöön

Kuntoutus ja kuntoutuminen

Kuntoutuminen voi tulla ajankohtaiseksi kenelle tahansa, jolla on tarvetta lisätä tai ylläpitää toimintakykyä. Kuntoutus on kokonaisuus, joka sisältää terapiapalveluita ja tukimuotoja.

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat kuntoutujan tarpeet ja tavoitteet. Lisäksi kuntoutumiseen tarvitaan kuntoutujan motivaatiota ja sitoutumista.

Kuntoutuminen

Kuntoutuminen on muutos, joka tapahtuu kuntoutujan toimintakyvyssä esimerkiksi:

 • ajattelussa

 • puheessa

 • liikkumisessa

 • arjessa tai työssä selviytymisessä.

Kuntoutuminen on tavoitteellinen prosessi, jossa kuntoutuja on keskeisessä roolissa. Prosessin aikana heikentynyt tai jopa menetetyksi koettu toimintakyky vahvistuu ja ihminen alkaa toimia yhä paremmin oman itsensä hyväksi.

Sairastuessa voimavarat voivat olla vähissä, mutta silti kannattaa olla mahdollisimman aktiivinen omassa kuntoutumisessa. Omaan kuntoutumiseen kannattaa panostaa heti sairastumisen alkuvaiheesta lähtien ja pyytää tukea ja ohjausta kuntoutuksen ammattilaisilta. Kuntoutuja on mukana suunnitelman tekemisessä aktiivisena toimijana omien voimavarojensa mukaan.

Kuntoutus

Kuntoutus edistää kuntoutujan toiminta- ja työkykyä, voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja sosiaalista osallistumista läheiset huomioiden. Ammattilaiset ovat kuntoutumisen tukena. Terapiapalveluiden ja tukimuotojen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Kuntoutus- ja kuntoutumisprosessin tulee olla saumaton. Siihen sisältyvät:

 • kuntoutustarpeen tunnistaminen

 • toimintakyvyn arviointi

 • kuntoutussuunnitelman laadinta

 • päätösten tekeminen palveluista ja muista tukitoimista

 • kuntoutujan toimintaympäristöä koskevat toimenpiteet, esimerkiksi asunnonmuutostyöt

 • kuntoutumisprosessin seuranta

 • kuntoutumisen arviointi

 • kuntoutussuunnitelman muokkaaminen.

Tämä osio on tehty yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Päivitetty 16.5.2022