Siirry sivun sisältöön

Terveyssosiaalityö

Sairastuminen tai läheisen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia arkielämään. Näissä tilanteissa saat tukea terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä.

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella omasta, läheisesi tai perheesi tilanteesta. Sosiaalityöntekijä arvioi tilanteesi kokonaisvaltaisesti. Haette yhdessä yksilöllisiä ratkaisuja ja palveluita tilanteeseen.

Sosiaalityöntekijän tukea voit saada muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • kriisitilanteet

 • perheiden tukeminen

 • kasvatukseen liittyvät haasteet

 • toimeentulo

 • asuminen

 • opiskelu ja työ

 • edunvalvonta

 • muutoksenhaku sosiaalihuollon tai Kelan päätöksiin

 • kotipaikka-asiat ja oikeus palveluihin.

Sosiaalityöntekijä auttaa sinua ja perhettäsi löytämään muuttuneeseen elämätilanteeseen sopivia palveluita, selvittää mahdollisuuksiasi erilaisiin etuuksiin ja auttaa tukea antavan verkoston kartoittamisessa ja kokoamisessa.

Sosiaalityöntekijä osallistuu tarpeen mukaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen osana terveydenhuollon moniammatillista tiimiä. Sosiaalityöntekijältä voit saada apua kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, kuten kuntoutuspalveluiden hakemisessa, ammatinvaihdon tai uudelleenkoulutuksen kysymyksissä. Nuoret ja aikuiset voivat saada sosiaalityöntekijältä apua itsenäistymiseen.

Sosiaalityön palvelut ovat kaikkien potilaiden ja läheisten saatavilla. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteyden sosiaalityöntekijään saa puhelimitse tai hoitohenkilökunnan kautta.

Terveyssosiaalityöntekijän asiantuntemus on myös muiden ammattilaisten käytettävissä, ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä useiden terveydenhuollon ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten

 • aikuissosiaalityö

 • lasten- ja perheiden palvelut

 • Kela

 • vammaispalvelut

 • päihde- ja mielenterveyspalvelut

 • työeläke- ja tapaturmavakuutuslaitokset

 • järjestöjen palvelut, esimerkiksi vertaistuki

 • TE-toimisto

 • koulutoimi.

Päivitetty 17.5.2022