Siirry sivun sisältöön

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Voit saada puhevammaisten tulkkauspalvelua, jos sinulla on kommunikointia rajoittava puhevamma, ja selkeä tarve tulkkauspalvelulle.

Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä suoriutumista tasa-arvoisena yhteiskunnan jäsenenä. Puhevamma voi olla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön seurauksena tullut afasia, eli puheen tuottamisen tai ymmärtämisen vaikeus.

Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi

  • asioimiseen kuten kaupassa käyntiin ja pankkiasioiden hoitamiseen

  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen kuten kokouksiin ja luottamustehtäviin

  • virkistyksen tai työssä käynnin apuna.

Pitkäaikaista opiskelua varten tulkkauspalvelua voi hakea erikseen.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että henkilö pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja että hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta.

Päivitetty 4.5.2023