Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen työkyvyn tai opiskelun ollessa uhattuna

Työelämässä ja opinnoissa selviytymistä tukevaa kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela, työeläkelaitokset ja kunnat.

Työ- tai opiskelukyky voi olla heikentynyt tai uhattuna monesta eri syystä. Taustalla voi olla esimerkiksi sairauden tai vamman aiheuttama työ- tai opiskelukyvyn heikentyminen, syrjäytyminen tai päihdeongelmat.

Lue lisää kuntoutumisesta sairastumisen tai tapaturman jälkeen sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta:

Kuntoutus

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä opiskelija- tai työterveyshuoltoon tai terveydenhuoltoon.

Työ- tai opiskelukyvyn tueksi voi saada esimerkiksi Kelan kuntoutusta tai osallistua kuntien järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntoutukseen voi liittyä esimerkiksi työkokeiluja, ohjausta ammatinvalintaan tai aktivointisuunnitelman laatimista.

Lue lisää työkyvystä ja kuntoutuksesta:

Päivitetty 16.5.2022