Kuntoutujan motivaation ja tavoitteen asettamisen tukeminen

Intoa kuntoutumiseen –opas auttaa selvittämään asiakkaan tilannetta, tarvetta ja tukemaan tavoitteenasettelussa.

Intoa kuntoutumiseen - käytännön opas työnteijöille on tarkoitettu asiakastyön tueksi. Sen voi ottaa mukaan kotikäynnille tai mihin tahansa asiakastilanteeseen. Sitä voi myös käyttää apuna kuntoutukseen perehtymisessä tai kuntoutuskokouksessa.

Esimerkkejä oppaan käyttämisestä:

  • voit esittää asiakkaalle oppaassa olevia kysymyksiä esimerkiksi kotikäynnillä, palvelutarpeen arviointia tehdessä tai kun haluat selvittää asiakkaan ajatuksia omasta toimintakyvystään
  • tarveympyrää (s.18) voidaan täyttää yhdessä asiakkaan kanssa&;
  • asiakkaalle ja omaisille voidaan esitellä, mistä kuntoutuksessa on kysymys ja miksi ihmisen oma halu siihen on tärkeää;
  • kuntoutuskokouksessa voidaan tulostaa nelikenttä (s.11) ja miettiä, kuka asiakas on missäkin tilanteessa ja kenellä voisi olla kuntoutumispotentiaalia
  • tiimin kanssa voidaan sopia, mihin osaan opasta perehdytään ja käsitellä sisältöä tiimikokouksessa
  • oppaaseen tutustuminen voi olla osa perehdytystä

Oppaan voi tulostaa esimerkiksi A4-kokoiseksi nipuksi mukaansa.

Intoa kuntoutumiseen – käytännön opas työntekijöille (PDF)

Opas on tehty Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan ikääntyneiden palveluiden kehittämisverkosto GeroMetron ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Asiakkaille oma opas

Kuntoutumistalossa on myös asiakkaille ja läheisille tarkoitettu Intoa kuntoutumiseen – opas kuntoutujalle.

Voit kannustaa asiakasta tai läheisiä perehtymään siihen, tai käydä materiaalia läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Opas auttaa vahvistamaan omaa motivaatiota kuntoutumiseen ja innostaa muutokseen.

Intoa kuntoutumiseen - opas kuntoutujalle

Edellinen osioSeuraava osio

 

Kyllä

Päivitetty  2.5.2020