Siirry sivun sisältöön

Kuntoutujan motivaation ja tavoitteen asettamisen tukeminen

Intoa kuntoutumiseen –opas auttaa selvittämään asiakkaan tilannetta, tarvetta ja tukemaan tavoitteenasettelussa.

Intoa kuntoutumiseen - käytännön opas työnteijöille on tarkoitettu asiakastyön tueksi. Sen voi ottaa mukaan kotikäynnille tai mihin tahansa asiakastilanteeseen. Sitä voi myös käyttää apuna kuntoutukseen perehtymisessä tai kuntoutuskokouksessa.

Esimerkkejä oppaan käyttämisestä:

  • voit esittää asiakkaalle oppaassa olevia kysymyksiä esimerkiksi kotikäynnillä, palvelutarpeen arviointia tehdessä tai kun haluat selvittää asiakkaan ajatuksia omasta toimintakyvystään

  • tarveympyrää (s.18) voidaan täyttää yhdessä asiakkaan kanssa;

  • asiakkaalle ja omaisille voidaan esitellä, mistä kuntoutuksessa on kysymys ja miksi ihmisen oma halu siihen on tärkeää;

  • kuntoutuskokouksessa voidaan tulostaa nelikenttä (s.11) ja miettiä, kuka asiakas on missäkin tilanteessa ja kenellä voisi olla kuntoutumispotentiaalia

  • tiimin kanssa voidaan sopia, mihin osaan opasta perehdytään ja käsitellä sisältöä tiimikokouksessa

  • oppaaseen tutustuminen voi olla osa perehdytystä

Oppaan voi tulostaa esimerkiksi A4-kokoiseksi nipuksi mukaansa.

Opas on tehty Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan ikääntyneiden palveluiden kehittämisverkosto GeroMetron ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Asiakkaille oma opas

Kuntoutumistalossa on myös asiakkaille ja läheisille tarkoitettu Intoa kuntoutumiseen – opas kuntoutujalle.

Voit kannustaa asiakasta tai läheisiä perehtymään siihen, tai käydä materiaalia läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Opas auttaa vahvistamaan omaa motivaatiota kuntoutumiseen ja innostaa muutokseen.

Päivitetty 2.5.2020