Toimeentulotuki

Jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin, jokapäiväisiin menoihin voit olla oikeutettu toimeentulotukeen.

Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää yksilökohtaista ja viimesijaista taloudellista tukea, ensin tulee hakea muut tuet. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Perustoimeentulotuen lisäksi voidaan hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kotikunnan sosiaalitoimistosta. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityismenoihin (esimerkiksi ylimääräiset asumismenot tai pitkäaikainen vaikea sairaus), joihin pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotukea on haettava ensin Kelasta. Vasta sen jälkeen kun joko myönteinen tai kielteinen päätös perustoimeentulotuesta on saatu, voidaan hakea kotikunnasta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Edellinen sivuTietoa -pääsivulle

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2018