Kuntoutumisen tukeminen - johdanto

​​​​​​​​​​​​​​​​Tämä osio on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille tukemaan kuntoutumista edistävää työotetta.​

​Kuntoutumisen tukeminen -osioon kootaan kuntoutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvää tietoa, ohjeita ja työkaluja.

Sisältö tukee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten, tutkijoiden, kehittäjien ja opiskelijoiden työtä. Siitä hyötyvät myös muut kuntoutujien kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä kuntoutujat ja heidän läheisensä.​

Sisältöä työstetään koko ajan lisää.

kuntoutuminen; kuntoutus; ammattilainen; työntekijät

Kyllä

Päivitetty  7.7.2021