Toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua, kun sairaus, vamma tai esimerkiksi sosiaaliset haasteet rajoittavat ihmisen suoriutumista arjen tehtävistä ja estävät häntä tekemästä hänelle merkityksellisiä asioita.

Toimintaterapia on osa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kuntoutusta, ja sitä toteutetaan toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla.

Haitarin otsikkotaso2
Toimintaterapian tavoitteet

Toimintaterapiassa tavoitteena on edistää ihmisen kykyä selviytyä mahdollisimman itsenäisesti hänelle merkityksellistä toiminnoista. Toimintaterapiassa etsitään keinoja, joiden avulla ihminen voi paremmin huolehtia itsestään, suorittaa arkiaskareita ja nauttia vapaa-ajastaan. Keinot voivat kohdistua sekä ihmisen omaan toimintaan, että hänen ympäristöönsä.

Toimintaterapian toteutus

Toimintaterapia aloitetaan arvioimalla asiakkaan toimintakykyä tai työkykyä. Se tehdään haastattelun, asiakkaan toiminnan havainnoinnin ja testien avulla. Sen jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma terapian tavoitteista ja sisällöstä. Suunnitteluun voivat osallistua myös omaiset.

Toimintaterapia voi olla arjen taitojen harjoittelua, apuvälinetarpeen arviointia ja niiden valmistamista asiakkaalle tai esimerkiksi asunnon remontin suunnittelua asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Terapian sisältöön vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, elämäntilanne ja mielenkiinnon kohteet.

Toimintaterapia tieteenalana

Toimintaterapia perustuu toiminnan tieteeseen. Toimintaterapiassa on keskeistä toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö sekä toiminnan terapeuttinen käyttö. Toimintaterapia on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa.

tavoitteellinen; suoriutuminen; terapeuttinen; työkyky; toiminta; suunnitelmallinen; toimintakyky; terapia; kuntoutus; kuntoutuminen; selviytyminen; toimintaterapia

Kyllä

Päivitetty  17.5.2022