Siirry sivun sisältöön

Verohelpotukset vamman tai sairauden takia

Tästä löydät tietoa erilaisista verohelpotuksista, joihin voit olla oikeutettu vamman tai sairauden takia.

Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta voidaan palauttaa autovero vammaiselle henkilölle joko osittain tai kokonaan.

Autoveronpalautusta myönnetään hakijan vamman laadun ja vaikeuden perusteella ja tuelle on määritelty enimmäisraja. Vamman laadun ja vaikeusasteen määrittää aina lääkäri.

Palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä. Palautuksesta voi hakea myös ennakkopäätöstä. Tämä on voimassa 6 kuukautta.

Autoverolain perusteella voi hakea autoverosta huojennusta muiden erityisen painavien syiden perusteella, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, mutta auto on henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi tarpeellinen. Huojennusta voi hakea myös etukäteen.

Auton hankintaan ja auton apuvälineisiin voi vammaispalvelulain perusteella hakea taloudellista tukea myös kotikunnan vammaispalveluista.

Autoverolain mukaan autoveronpalautuksen saaneet saavat vapautuksen ajoneuvoveron perusverosta ilman hakemusta, kun autoveronpalautuksesta on merkintä ajoneuvorekisterissä.

Muussa tapauksessa vapautusta tulee hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Pysyvän invaliditeetin on oltava vähintään 30 prosenttia, jotta kunnallis- ja valtionverotuksessa voidaan tehdä invalidivähennys. Vähennyksen saamiseksi sinun on toimitettava verottajalle lääkärinlausunto, josta ilmenee vamman haitta-aste. Invalidivähennys on poistunut 1.1.2023. Kuitenkin, jos haitta-aste on ollut ennen 1.1.2023 vähintään 30 prosenttia, voi vähennystä hakea 3 vuotta taannehtivasti.

Alentumisvähennystä voidaan hakea, jos verovelvollisen maksukyky on erityisestä syystä oleellisesti vähentynyt. Erityinen syy voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma.

Vähennys on harkinnanvarainen. Alentumisvähennystä haetaan verohallinnosta.

Kotitalousvähennystä voi saada kotona teetetystä kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Vähennystä voi saada myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Vähennyksen voi saada myös työstä, jota on tehty omassa kodissasi vapaa-ajan asunnossasi vanhempiesi tai isovanhempiesi kodissa. Asunto voi olla omistusasunto tai vuokra-asunto. Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen. Sen saa vain siltä vuodelta, jolloin vainaja kuoli. Kotitalousvähennystä voi saada työn osuudesta, työntekijälle maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista. Samassa taloudessa asuvat henkilöt voivat kumpikin vähentää maksimimäärän omassa verotuksessaan. Vähennys on vuosikohtainen.

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja on mahdollista saada sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomasti yksityisiltä palveluntuottajilta.

Jos toimintakyky on alentunut sairaiden tai iän vuoksi, on mahdollista saada myös yksityisen palveluntuottajan palveluita ilman arvolisäveroa. Julkisen palvelun tuottajan perimät maksut ovat jo valmiiksi verottomia. Kotipalvelut ovat esimerkiksi asumiseen tai henkilökohtaiseen hoivaan liittyviä palveluita. Tukipalveluita ovat erimerkiksi ateria- tai siivouspalvelut.

Päivitetty 4.5.2023