Siirry sivun sisältöön

Miten selviytyä arjesta?

Täältä löydät arjen selviytymiskeinoja ja sekä läheisten omista kokemuksista kerättyä että asiantuntijoiden tuottamaa, hyödyllistä tietoa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen läheiselle.

Kun aivoverenkiertohäiriöön sairastunut henkilö siirtyy sairaalahoidosta kotiin, kotioloissa saattaa tulla esille sairauden tuomia haasteita. Kuntoutuja saattaa väsyä helpommin ja tarvita aiempaa enemmän aikaa uuden oppimiseen. Kuntoutujan riski masentua kasvaa ja hänellä saattaa olla puutteita liikunta- ja puhekyvyssä. Vastoinkäymisistä selviytymistä helpottaa läheisten tuki ja elämänmyönteisyys, mikä myös auttaa ylläpitämään kuntoutujan yrittämisen halua.

Kun läheinen sairastuu aivoverenkiertohäiriöön, koko perheen normaali arki muuttuu äkillisesti. Vakava sairastuminen merkitsee väistämättä kriisiä sekä potilaalle että hänen läheisilleen. Aikaisemmin tutut arkielämän kuviot ja roolit muuttuvat ja usein elämää aletaan rakentaa uusista lähtökohdista.

Puolison sairastuminen voi vaikuttaa myös parisuhteeseen. Kuntoutujan lisääntynyt avun tarve saattaa johtaa puolisoiden väliseen keskinäiseen riippuvuuteen, koska molempien selviytyminen on kiinni toisen toiminnasta. Suurin osa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista kuntoutuu arjessa lähes itsenäisesti pärjääväksi.

Sosiaalisella tuella on tärkeä merkitys kuntoutumiselle, sillä se edistää sekä sairastuneen että hänen läheisensä terveyttä ja hyvinvointia. Mahdolliset muutokset käyttäytymisessä, parisuhteessa, seksuaalisuudessa ja mielialoissa kuormittavat läheisiä. Läheinen ottaa usein suuremman vastuun arjen pyörittämisestä. Kuormittuminen saattaa heikentää läheisen psyykkistä terveyttä ja vähentää sosiaalista kanssakäymistä. Myös riski sairastua masennukseen kasvaa.

Sairauteen sopeutumista voidaan helpottaa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla (Kela), jotka ovat terveydenhuollon ja Kelan vakiintunutta toimintaa. Aivoliitto järjestää myös omaishoitajille erityiskursseja, joihin työelämässä olevat voivat hakea kuntoutustukea. Kurssien tarkoituksena on auttaa aivoverenkiertohäiriöön sairastunutta henkilöä ja hänen perhettään hyväksymään toimintakyvyn muutoksista johtuvat arkipäivän haasteet ja toisaalta auttaa selviytymään käytännön ongelmista.

Päivitetty 15.8.2018