Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen tapaturman jälkeen

Jos tapaturma tai liikenneonnettomuus aiheuttaa sairauden tai vamman, kuntoutus voi järjestyä Kelan ja kunnan lisäksi myös vakuutusyhtiön kautta.

Tapaturmasta johtuvan vamman alkuvaiheen kuntoutus tapahtuu yleensä julkisen terveydenhuollon kautta esimerkiksi sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Alkuvaiheen jälkeen kuntoutus voi jatkua julkisessa terveydenhuollossa, Kelan kustantamana tai tapaturmavakuutuksen korvaamana yksityisellä palveluntuottajalla.

Jos kuntoutustarve liittyy työtapaturmaan, ammattitautiin tai liikenneonnettomuuteen, kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu lakisääteisesti vakuutuslaitosten kautta.

Lue lisää kuntoutuksesta:

Kuntoutustarpeen pitkittyessä

Jos vamma vaikuttaa pitkäaikaisesti kotona pärjäämiseen, opiskeluun tai työkykyyn, voidaan ottaa käyttöön muita kuntoutuksen keinoja. Ohjausta kuntoutuksen suunnitteluun voi saada esimerkiksi terveydenhuollon kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä tai vakuutusyhtiön kautta.

Lue lisää kuntoutumisesta pitkittyneessä tilanteessa:

Oma rooli kuntoutumisessa

Vammautumisen jälkeen voimavarat voivat olla vähissä, mutta silti kannattaa olla mahdollisimman aktiivinen omassa kuntoutumisessaan. Omaan kuntoutumiseen kannattaa panostaa alkuvaiheesta lähtien ja pyytää tukea ja ohjausta kuntoutuksen ammattilaisilta.

Lue lisää kuntoutumiseen liittyvistä asioista:

Päivitetty 16.5.2022