Siirry sivun sisältöön

Perhe ja ystävät kuntoutujan rinnalla

Toimiva sosiaalinen verkosto auttaa kuntoutujaa jaksamaan. Perhe ja ystävät voivat olla keskeinen kuntoutujaa arjessa kannatteleva voima.

Läheiset ovat usein tärkeä osa kuntoutujan arkea. Heidän tukensa voi olla kannustamista, avustamista arjen tilanteissa ja vierellä kulkemista. Tärkeintä on olla läsnä kuntoutujan elämässä, kuten ennen kuntoutustarpeen ilmenemistä.

Joskus läheiset ovat korvaamaton apu. Heidän kannattaa olla mukana kuntoutujan käydessä eri ammattihenkilöiden vastaanotoilla ja pyytää neuvoja kuinka läheisen kuntoutumista voi tukea.

Myös läheiset kaipaavat tukea

Yllättävä sairaus tai vamma vaikuttaa usein kuntoutujan koko elämänpiiriin, myös läheisiin. Kuntoutujan käydessä läpi kuntoutumiseen liittyviä elämänmuutoksia, myös hänen läheiset prosessoivat sairauteen tai vammaan liittyviä muutoksia.

Niiden hyväksyminen ei ole yksinkertaista ja läheinen voi tarvita siihen tukea. Terveydenhuollosta tai yhdistysten kautta voi löytyä erilasia tukimuotoja läheisille.

Vinkkejä läheiselle kuntoutujan tukena olemiseen:

 • Kysy rohkeasti läheisesi tilanteesta sairaalan henkilökunnalta.

 • Osallistu mahdollisuuksien mukaan hoitoneuvotteluihin tai vastaanottokäynneille.

 • Tarvittaessa kuntoutumisen tueksi laaditaan kuntoutussuunnitelma, lisätietoja saat esimerkiksi kuntoutusohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta.

 • Varaudu siihen, että kuntoutuminen on yksilöllinen ja usein aikaa vievä prosessi.

 • Kysy rohkeasti neuvoa asiantuntijoilta!

 • Ota tarvittaessa yhteys työnantajaan tai opiskelupaikkaan sairauspoissaoloasioissa ja hoida tarvittaessa todistukset eteenpäin.

 • Selvitä liikennevahingossa tai työtapaturmassa vahingoittuneen läheisen vakuutusyhtiötiedot ja ilmoita tapaturmasta työnantajalle.

 • Selvitä, onko läheisellä omaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

 • Säästä tapaturmaan liittyvät asiakirjat, esimerkiksi lääkärinlausunnot sekä Kelan ja vakuutusyhtiön päätökset.

Pyydä valtakirja läheiseltä itseltään tai asioimistodistus lääkäriltä, jos läheinen ei itse pysty valtakirjaa antamaan. Sen avulla voit hoitaa asioita esimerkiksi pankissa, Kelassa tai vakuutusyhtiössä.

 • Muutos vaikuttaa koko perheeseen ja lähipiiriin, myös lasten tunteet vaativat huomiota ja tilanteesta voi kertoa lapsille heidän ikänsä huomioiden.

 • Muuttuneessa tilanteessa erilaiset tunteet ovat oikeutettuja.

 • Muista myös oma jaksaminen ja hae apua itsellesi!

 • Tukea ja tietoa sosiaaliturvasta sekä palveluista saat tarvittaessa esimerkiksi sosiaalityöntekijältä.

Lue lisää Tukea läheiselle -oppaasta:

Päivitetty 16.5.2022