Siirry sivun sisältöön

Yhdistysten ja järjestöjen palvelut kuntoutujalle

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat tietoa, palveluita ja vertaistukea, joista kuntoutujalle ja hänen läheisilleen voi olla paljon hyötyä.

Yhdistykset ja järjestöt ajavat aktiivisesti eri potilasryhmien asioita ja etuja. Ne tuottavat esimerkiksi

  • tietoa sairaudesta tai vammasta

  • sopeutumisvalmennusta

  • kuntoutusta

  • vertaistukea.

Yhdistykset ja järjestöt toimivat myös kuntoutukseen liittyvissä hankkeissa ja projekteissa sekä tuottavat kuntoutukseen liittyviä palveluita esimerkiksi työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Mukaan yhdistystoimintaan

Kuntoutujan tai läheisen kannattaa selvittää, onko sairauteen tai vammaan liittyen olemassa potilasyhdistystä tai -järjestöä. SOSTE ry on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö, jonka kautta voi löytyä tietoa sopivista toimijoista.

Yhdistystoimintaa voi harkita, vaikka ei itse tarvitsisikaan tukea. Jos sinulla on kokemusta kuntoutumisesta, voit osallistua toimintaan jakamalla kokemuksiasi ja taitojasi. Ne voivat olla hyvinkin arvokkaita muille kuntoutujille.

Kuntoutujan läheisille on usein myös tarjolla vertaistukea yhdistysten kautta.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä hakukoneella:

Voit tutustua sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan:

Päivitetty 16.5.2022