Siirry sivun sisältöön

Apuvälineluokitus

Apuvälinetiedon hallintaa helpottamaan on laadittu kansainvälinen apuvälineluokitus.

Erilaisia apuvälineitä on paljon, moneen erilaiseen toimintaan. Apuvälineitä voidaan rekisteröidä ja varastoida luokituksen koodien avulla ja apuvälineitä koskevaa tietoa voidaan järjestää luokituksen mukaan.

Apuvälinealalla on monia toimijoita kuten

 • hyvinvointialueet

 • Kela

 • vakuutuslaitokset

 • järjestöt

 • apuvälineyritykset.

Ne tarvitsevat apuvälinetoimintaansa yhteisen kielen, jonka apuvälineluokitus tarjoaa.

Yhteisenä kielenä apuvälineluokitus helpottaa välineiden

 • kierrätystä

 • lainausta

 • tilastointia

 • vertailua.

Terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä käytetään apuvälineluokitusta. Siksi luokitus on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalveluun, josta se on ladattavissa käyttöön nimellä SFS/THL - Apuvälineluokitus.

ISO 9999 apuvälineluokitus on kansainvälinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ISO-numerokoodilla voi etsiä apuvälinetietoa mistä tahansa apuvälinetietokannasta, joka on tehty apuvälineluokituksen mukaan.

Luokitus on hierarkkinen, ja siinä on kolme tasoa. Ylimmässä tasossa on 11 luokkaa, joiden alla on yhteensä 130 alaluokkaa ja niiden alla vielä 710 alaryhmää.

Jok​aisella apuvälineellä on oma nimikkeensä ja sitä vastaava numerokoodi. Esimerkiksi kävelykepit kuuluvat luokkaan 12 "Liikkumisen apuvälineet" ja alaluokkaan 12 03 "Kävelyn apuvälineet, yhdellä kädellä käytettävät". Kävelykeppien koodi on 12 03 03.

"SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet. Luokitus ja terminologia" on kansainvälisen ISO 9999 luokituksen suomenkielinen versio ja Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisu.

Myös eurooppalainen EASTIN apuvälinetietokanta on rakennettu apuvälineluokitukse​n mukaan. Siitä voi luokituksen koodien avulla etsiä tietoa kahdeksasta eurooppalaisesta apuvälinetietokannasta

 • Belgia

 • Espanja

 • Hollanti

 • Italia

 • Iso-Britannia

 • Ranska

 • Saksa

 • Tanska.

Tietokantaa voi käyttää k​​​aikilla Euroopan kielillä, myös suomeksi.

Päivitetty 13.4.2023