Sosiaali- ja terveydenhuolto mukana kuntoutuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat kuntoutumiseen liittyvää tukea ja ohjausta.

​Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta kuntoutuja saa ohjausta oman kuntoutumisensa edistämiseen ja eri kuntoutuspalveluiden ja terapiamuotojen valintaan. Moniin Kelan kuntoutuksiin vaadittava kuntoutussuunnitelma tehdään myös terveydenhuollossa, oman hoitavan lääkärin kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat usein tärkeässä roolissa kuntoutuksen alkuvaiheessa. Tapaamisissa tai vastanotoilla tapahtuvan kuntoutuksen lisäksi suurin osa kuntoutumisesta tapahtuu kuitenkin terapian ulkopuolella, kuntoutujan arjessa. Kuntoutumisen edetessä kuntoutujan vastuu omasta kuntoutumisestaan kasvaa ja ammattilaisten rooli vähenee.

Lue lisää kuntoutussuunnitelmasta:

Sairaalassa tukea vapaaehtoisilta

Sairaaloissa vertaistukea voi saada koulutetuilta kokemusasiantuntijoilta. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammasta kuntoutumisesta. Kokemusasiantuntijoilta kuntoutuja voi saada käytännön vinkkejä ja tukea kuntoutumiseensa.

vertaistuki; sosiaalihuolto; kuntoutussuunnitelma; kuntoutus; kuntoutuminen; kokemusasiantuntija; vapaaehtoinen; sairaala; terveydenhuolto

Kyllä

Päivitetty  16.5.2022