Kuntoutusta eri tarpeisiin

Kuntoutus voi tulla ajankohtaiseksi elämän eri vaiheissa, jos esimerkiksi sairaus tai tapaturma heikentää selviytymistä kotona, työssä tai opiskelussa.