Toimintakykykuntoutus

Toimintakykykuntoutus tarkoittaa yleensä terveydenhuoltoon liittyvää, henkilön arjessa ja työssä selviytymistä tukevaa kuntoutusta. Toimintakykykuntoutusta kutsutaan myös lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on palauttaa ja ylläpitää henkilön työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevästi tai hoitoon liittyen.

Kuntoutus kohdentuu kaikenikäisille henkilöille, joilla on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt toimintakyky.

Toimintakykykuntoutus voi sisältää esimerkiksi

  • erilaisia terapiamuotoja
  • apuvälinepalvelua
  • kuntoutusohjausta
  • sopeutumisvalmennusta.

Kuntoutuksen järjestäminen on pääsääntöisesti kuntien vastuulla, mutta myös Kela ja vakuutusyhtiöt järjestävät sitä tietyissä tilanteissa.

Lue lisää lääkinnällisestä kuntoutuksesta:

kuntoutuminen; kuntoutussuunnitelma; kuntoutus; apuvälineet; kuntoutusohjaus; terapia; sopeutumisvalmennus; toimintakyky; vammautuminen; pitkäaikaissairaus; toimintakyvyn tukeminen

Kyllä

Päivitetty  17.5.2022